Groenblauw Dordrecht onderweg naar een gezonde en leefbare stad!

We zijn trots dat we weer een stad mogen helpen om groenblauw te kleuren!
De website groenblauwdordrecht.nl informeert de bewoners over het klimaatbestendig en biodivers inrichten van de tuin en het vergroten van de biodiversiteit.

De maatregelen Toolbox voor bewoners bevat tientallen acties om binnen de thema’s regenbestendig, minder hitte en meer biodiversiteit en beperken grondwater tekort, aan de slag te gaan. Bewoners kunnen hun gerealiseerde acties delen en zo elkaar stimuleren.
Uitgevoerde acties worden verwerkt en resulteren in een tuinscore, van een groene A tot een rode G, die op de kaart gezet kan worden. Zo kunnen de participatiegraad en resultaten gemonitord worden.
Als extra tool hebben we een hitteverklikker ontwikkeld zodat bewoners altijd een koele plek kunnen vinden tijdens hete dagen en tips krijgen over wat ze het beste kunnen doen om enigszins koel te blijven.
Voor de professionele partners, bedrijven en ontwerpers is er een specifieke toolbox met voorbeelden en maatregelen die er op gericht zijn om de professional te ondersteunen en te informeren over de thema’s water, hitte, droogte en biodiversiteit. Naast de maatregelen voorziet de website in Dordtse voorbeeldprojecten.

Wil je ook in jouw gemeente zo’n mooie website? Neem contact met ons op!