De Klimaatpremie en de rekentool voor Antwerpen

De stad Antwerpen wil zoveel mogelijk percelen van particulieren, scholen en van bedrijven op haar grondgebied klaar maken voor de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom is de
Klimaatpremie gelanceerd. Wij hebben de stad Antwerpen ondersteund bij het ontwikkelen van het klantadviestraject en hebben de bijbehorende rekentool 'Antwerpen klimaatrobuust’ gebouwd.

Bijzonder is dat de stad Antwerpen inzet op het opslaan en gebruik van het regenwater voor wasmachine, wc en tuin. Ook stimuleren ze door de Klimaatpremie vergroening, soortenrijke beplanting en het beperken van hittestress. Dit alles kan via ontharden, groendaken of bufferen, hergebruik en infiltratie van regenwater.

Doel is het leefkwaliteit in de stad te versterken. Hiervoor worden premies toegekend voor groenblauwe maatregelen op het perceel: voor basisingrepen zijn er basispremies en voor extra inspanningen zijn er bonussen. Met de rekentool kan je interactief deze ingrepen specificeren en een inschatting maken van de bijbehorende premies. Zo helpt de tool om een weloverwogen keuze te maken.
Benieuwd? Neem een kijkje op rekentool ‘Antwerpen klimaatrobuust’ !