Pilot Deltaplan Hoge Zandgronden (Parkstad)

14 januari 2016

Samen met Welldra, Hans van Eem werkt atelier GROENBLAUW aan de Pilot Deltaplan Hoge Zandgronden. Deze pilot richt zich op het concretiseren van klimaatadaptieve maatregelen voor Parkstad, Limburg.