Groene en gezonde wijken tool

15 juli 2022

Samen met Vebego, Brouwers Groenaannemers en de gemeente Eindhoven werken we aan de ontwikkeling van een Groenlabel dat de biodiversiteitswaarde, de mate van klimaatadaptatie, gezondheid een beleving van de bewoners bij het groenbeheer waardeert. Uitgaand van een 0 meeting kan je zien hoe de kwaliteit van de openbare ruimte door beheersingrepen verbeterd.