Groenblauwe schoolpleinen online

13 mei 2019

Voor het Hoogheemraadschap van Delfland en de Provincie Zuid-Holland hebben we een nieuwe website groenblauwe schoolpleinen ontwikkeld! Groenblauwe schoolpleinen inspireert en informeert professionals, schooldirecteuren, leerkrachten, ouders, beleidsmakers en kinderen om hun schoolplein te vergroenen en bij te dragen aan klimaatadaptatie en opvang van regenwater.

Een groenblauw schoolplein is gezond en maakt kinderen spelenderwijs bekend en vertrouwd met de natuur. Buitenspelen in de natuur prikkelt de fantasie en maakt kinderen meer creatief in het spelen. De groenblauwe buitenruimte kan ook als lesruimte worden gebruikt. Kinderen worden op deze manier al jong bewust gemaakt van de natuur en het klimaat op een speelse, vanzelfsprekende manier. Met een groenblauw schoolplein is jouw basisschool klaar voor hevige regenbuien en extreme droogtes!

Kijk voor inspiratie en informatie op www.groenblauweschoolpleinen.nl