Groenblauw Dordrecht

18 december 2019

In opdracht van de gemeente Dordrecht zijn we de website Groenblauw Dordrecht aan het ontwikkelen. Groenblauw Dordrecht wordt een platform waarmee de gemeente zichzelf presenteert met groene en klimaatbestendige projecten. Daarnaast biedt het ook handelingsperspectief voor bewoners en bedrijven.

De website informeert de bewoners over de urgentie van het klimaatbestendig inrichten van de tuin en het vergroten van de biodiversiteit. De maatregelen Toolbox bevat tientallen acties om binnen de thema’s water (wateroverlast en droogte), hitte en biodiversiteit aan de slag te gaan. Bewoners kunnen hun gerealiseerde acties delen en zo elkaar stimuleren.

Uitgevoerde acties worden verwerkt en resulteren in een klimaatlabel, van een groene A tot een rode G, die op de kaart gezet kan worden. Zo kunnen de participatiegraad en resultaten gemonitord worden.

Voor de professional maken we een specifieke toolbox met voorbeelden en maatregelen die er op gericht zijn om de professional te ondersteunen en te informeren over de thema’s water, hitte en biodiversiteit. Naast de maatregelen voorziet de website in Dordtse voorbeeldprojecten.