Groeiplaats-tool

22 juli 2022

Samen met de gemeente Eindhoven werken we aan een groeiplaatstool. Om te zorgen voor goede groeiplaatsen voor het nieuwe groen in Eindhoven koppelen we gegevens van de ondergrond, zoals grondwaterstand, bodemsoort etc aan de gewenste beplanting, bomen, stroken vaste planten en zorgen zo dat ontwerpers en groenaannemers voor goede groeiplaats