Eindhoven gaat voor een klimaatadaptieve stad

3 januari 2019

De gemeente Eindhoven is bezig met het ontwikkelen van een site over stedelijke klimaatadaptatie voor professionals en bewoners.

Samen met de gemeente Eindhoven zijn we een website aan het ontwikkelen voor zowel de professional als de bewoner in de gemeente Eindhoven. De website wordt met maatregelen gevuld en heeft een rekentool. Deze helpt bij het berekenen van de benodigde hoeveelheid waterberging op het kavel. De maatregelen zijn zowel voor de professional als de particulier en stimuleren het vergroenen en waterrobuust inrichten van de gemeente.