Eerste prototype Natuurschuurtje staat!

6 februari 2020

Het eerste prototype van het natuurschuurtje, een idee van Atelier GROENBLAUW en DS Landschapsarchitecten op Green Village geplaatst.

Het eerste prototype van het natuurschuurtje is op Green Village geplaatst. Dit is een idee van Atelier GROENBLAUW en DS Landschapsarchitecten. Dit natuurschuurtje voorziet in nestel- en schuilgelegenheid voor allerlei insecten, vogels en kleine zoogdieren. Bij het natuurschuurtje hoort ook een klimaatbestendige tuin.

Het natuurschuurtje en het tuinconcept is tot stand gekomen met ondersteuning van Provincie Zuid Holland en Duurzaam Door, in samenwerking met de Groot Vroomshoop, Wellant College, ERA Countour en Hogeschool Inholland, met dank aan de vogelbescherming.