Circulair Ontwerpen Rijkswaterstaat

9 november 2016

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om in 2030 circulair te werken en in
2050 is de doelstelling vanuit het ministerie dat Nederland volledig
circulair is. Met deze eerste verkenning en analyse wordt inzichtelijk
gemaakt wat Circulair Ontwerpen is, wat dit voor Rijkswaterstaat
betekent en welke principes daarbij komen kijken. Deze analyse is een
eerste inhoudelijke basis om Circulair Ontwerpen binnen Rijkswaterstaat
toe te kunnen passen.