atelier GROENBLAUW adopteert huisezel Bonny

11 oktober 2016

Kinderboerderij De Goudse Hofsteden is 1 van de pilot-boerderijen van het project 'Alle kinderboerderijen klimaatbestendig en waterbestendig'. Inmiddels woont Bonny er samen met haar dochter en kleindochter Lizzy een bont ezeltje uit 2015. Bonny is een grijze, rustige, vriendelijke ezel met een aalstreep over haar rug. Over haar schouders loopt een 'andreaskruis'.

Gemeente en waterschap zijn hard aan het nadenken hoe zij de gevolgen van klimaatverandering gaan aanpakken. Maar zij kunnen dit niet alleen: iedereen is waterbeheerder en kan en moet een bijdrage leveren. Naast technische ingrepen is ook gedragsverandering van groot belang. Kinderboerderijen zijn een ideale plek om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Bezoekers worden hier geïnspireerd mee te doen. Kinderboerderijen vertegenwoordigen een bijzonder kapitaal: er zijn veel bezoekers, men is jong en oud, arm en rijk. Ze liggen veel midden in de bebouwde kom. Er zijn verbindingen met scholen, bedrijven en overheden. Ze vormen een waar knooppunt en bieden kansen om mensen te bereiken over het onderwerp klimaatverandering en goed waterbeheer.

In de handreiking die atelier GROENBLAUW samen met GDO heeft opgezet wordt stap voor stap uitgelegd wat we kunnen doen. Concrete maatregelen op en om het erf van de kinderboerderij.

De huisezel Bonny is op 20 augustus 1993 geboren op de kinderboerderij De Goudse Hofsteden te Gouda. Inmiddels woont ze er samen met haar dochter en kleindochter Lizzy een bont ezeltje uit 2015. Bonny is een grijze, rustige, vriendelijke ezel met een aalstreep over haar rug. Over haar schouders loopt een 'andreaskruis'.