Toekomstbestendig waterbeheer

20 Sep 2016

Groningen

In opdracht van het waterbedrijf Groningen houdt Hiltrud tijdens een symposium een lezing over hitte, droogte, wateroverlast, met aandacht voor bodemdaling en aardbevingsproblematiek. Deelnemers zijn waterschappen, provincie, waterbedrijven en gemeenten.