Online symposium Waterrobuuste Steden

19 nov 2020

www.wrij.nl/waronl

Donderdagmiddag 19 november geeft Hiltrud een lezing op het symposium over 'waterrobuuste steden' van het INTERREG project Waterrobuuste Steden. Een samenwerkingsproject tussen de steden Bocholt, Münster, Hengelo, Zutphen en de Waterschappen Vechtstromen en Rij en IJssel om de effecten van klimaatverandering in stedelijk gebied te bestrijden. Hiltrud vertelt deze middag iets over klimaatadaptatie aanpak in Nederland en inspirerende voorbeelden die bijdragen aan een klimaatbestendig Nederland.