Nationaal debat Natuurinclusief bouwen

11 apr 2019

Amsterdam

Hiltrud Pötz spreekt over Natuurinclusief bouwen. Voor de komende jaren ligt er een bouwopgave van 75.000 woningen per jaar. Een groot deel daarvan moet gerealiseerd worden met verdichting van bestaand stedelijk gebied. Nederland kent ook een opgave om biodiversiteit te versterken. Welke kansen liggen er voor groene, gezonde, leefbare en klimaatadaptieve steden?