Meer groen en klimaatadaptatie, kan dat kostenneutraal?

7 dec 2021

Delft

Voor de "Community of Practice", een overlegstructuur voor klimaatambtenaren uit de regio Delfland, vertelt Hiltrud over kostenneutrale projecten uit haar eigen praktijk.