Masterclasses ‘Klimaat in de Straat’

16 mrt 2020

Almere

16 maart organiseren Klimaatadaptief Flevoland en Newae samen Masterclasses ‘Klimaat in de straat’ in Almere. Hiltrud houdt een verhaal in de masterclass ‘Meebewegen met het klimaat in de bestaande wijk’ over het toepassen van klimaatadaptieve maatregelen in het bestaand bebouwd gebied met aandacht voor de samenwerking tussen verschillende stakeholders.

In bestaande wijken is het een uitdaging om maatregelen te nemen die rekening houden met hittestress, wateroverlast en droogte. Anders dan in nieuw te bouwen wijken, moeten we rekening houden met zaken die er nu eenmaal al zijn. Welke maatregelen kunnen we nemen om in bestaande wijken om te gaan met de gevolgen van het veranderende klimaat? Welke maatregelen zijn er nodig en hoe realiseren we die? Welke goede ervaringen zijn er al op andere plekken? Je kunt je via deze link nog inschrijven voor haar masterclass.