Klimaatcafé Arnhem klimaatbestendig

3 Nov 2016

Arnhem

Afgelopen jaar is er in Arnhem hard gewerkt aan het vormen van een netwerk van belanghebbenden die gezamenlijk Arnhem klimaatbestendiger willen maken. Om hier goed handen en voeten aan te kunnen geven is er nu een kernteam opgericht. Dit kernteam bestaat uit Netwerk Groen Arnhem, Architectuurcentrum CASA, natuurcentrum Arnhem, Gemeente Arnhem, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland en landschapsarchitectenbureau Le Far West. Het komende jaar willen ze zoveel mogelijk particulieren, bedrijven en instellingen informeren, inspireren en stimuleren hoe Arnhem Klimaatbestendig te maken.

Eén van de dingen die ze hiertoe gaan organiseren zijn zogenaamde ‘klimaatcafés’, waarvan donderdag 3 november de eerste is.