Klimaatatelier Utrecht

10 nov 2020

Online

In opdracht van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie: ’Leeromgeving Klimaatadaptatie’ ontwikkelt atelier GROENBLAUW een leermodule met een handleiding en verschillende modules voor de organisatie en begeleiding van klimaatateliers. De leermodule is erop gericht om met de diverse stakeholders te werken aan een integrale gebiedsaanpak gericht op klimaatadaptatie binnen bestaande wijken. Dinsdag 10 november testen we het ontwikkelde materiaal in een online klimaatatelier bij de casus 'Welgelegen' in de gemeente Utrecht.

De leermodule is erop gericht om met de diverse stakeholders te werken aan een integrale gebiedsaanpak gericht op klimaatadaptatie binnen bestaande wijken. Enkele onderdelen van de module willen we graag met de gemeente Enschede testen in een atelier. Er wordt een module ontwikkeld die in de toekomst gebruikt kan worden door medewerkers van gemeenten, adviesbureaus, waterschappen, etc. De module voorziet in informatie en materiaal om gemeentes te ondersteunen in een atelier/workshopachtige sessie bij het samenwerken met de diverse stakeholders op het gebied van klimaatadaptatie in bestaande wijken.
In de praktijk blijkt het moeilijk om klimaatadaptatie op de meest kansrijke momenten in de organisatie te implementeren. Het hoe van het samenwerken en vooral op tijd samenwerken blijkt in de praktijk lastig. Hoe komt dit? Zijn er voorbeelden waar dit wel goed is gelukt en wat kunnen we hiervan leren? Hoe brengen we dit vervolgens zelf in de praktijk?
Binnen de opdracht van DPRA test wij van atelier GROENBLAUW het door ons ontwikkelde materiaal in drie in-company trainingen in atelier vorm. Een van casussen is ‘Welgelegen’ in Utrecht.
Het klimaatatelier kan niet meer op locatie plaatsvinden. Het klimaatatelier vindt daarom online plaats!