Klimaatatelier in Roosendaal: ‘Een klimaat adaptieve stad’

13 feb 2019

Roosendaal

Woensdag 13 februari begeleiden we een Klimaatatelier bij de gemeente Roosendaal. De noodzaak van een duurzame, gezonde, groene en klimaatbestendige openbare ruimte wordt steeds groter. Naast medewerkers van de gemeente Roosendaal schuift ook het Waterschap Brabantse Delta en de Woningcorporatie Alwel bij het klimaatatelier aan en werken zij samen aan een cases in Roosendaal.