Interactieve excursie over het belang van klimaatbestendigheid voor provincie, waterschap en RWS.

18 Nov 2016

Haarlem

Sinds 2009 wordt jaarlijks een netwerkbijeenkomst gehouden met de bestuurders van de waterbeheerders in Noord-Holland: Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en de drie waterschappen. Het is een van de samenwerkingsafspraken die de waterbeheerders met elkaar hebben. In een interactieve excursie wordt het belang van het thema Klimaatbestendigheid voor provincie, waterschap en RWS besproken.

Haarlem is bezig met klimaat-stresstests en is een interessante locatie voor deze excursie. Tijdens de excursie worden al kijkend verschillende elementen van klimaatbestendigheid besproken.