Expertmeeting Oude dierenpark Emmen-herinnering en toekomst

4 Nov 2016

Emmen

De gemeente Emmen werkt aan een kwaliteitskader voor de verdere ontwikkeling van het voormalige dierenparkterrein. Als deel van dit traject organiseert ArchitectuurPunt Drenthe, samen met het ErfgoedNetwerk Emmen, een expertmeeting. Doel is alle betrokken partijen en belanghebbenden te inspireren, te informeren over de cultuurhistorische kwaliteiten van het park en de mogelijkheden te bespreken voor een duurzame en op klimaatverandering toegesneden ontwikkeling van het gebied. De uitkomst wordt gebruikt voor de kwaliteitsvisie op de landschappelijke en architectonische invulling.
De expertmeeting vindt plaats voor zo'n 100 genodigden.