Klimaatatelier Bestuurskwartier in Arnhem

22 nov 2019

Arnhem

Samen met GrondRR en CAS ondersteunen we 22 november een klimaatatelier voor het Bestuurskwartier in Arnhem. Het projectteam, experts uit verschillende organisaties, adviseurs en provincie zijn hiervoor uitgenodigd.

In deze interactieve workshop gaan wij de uitdagingen en oplossingen voor klimaatadaptatie verkennen. Het Rijksvastgoedbedrijf gaat aan de slag met klimaatadaptatie, een van de thema’s uit de vernieuwde portefeuillestrategie. Het resultaat van de workshop is een actieplan met concrete klimaatbestendige oplossingen voor het project. In het Klimaatatelier gaan we tevens de reeds eerder ontwikkelde handreiking testen en verbeteren vanuit praktijkervaringen.