Westindische Buurt in Transitie

Een aantal bewoners van de Westindische buurt in Amsterdam willen hun buurt integraal, duurzaam en klimaatbestendig inrichten. Zij hebben aandacht voor onderwerpen zoals regenwateroverlast, hitte, gezondheid, energietransitie, groen-zelfbeheer, versterken sociale bindingen, etc.
Wij hebben voor hen een workshop begeleid en een inspiratieboekje gemaakt, om de bewoners te ondersteunen bij het ontwikkelen van ideeën voor het versterken van de groenblauwe structuren in hun buurt, voor een beter leefkwaliteit, voor een betere sponswerking, om hittestress te beperken, voorrang te geven aan duurzame mobiliteit, ontmoetings- en speelmogelijkheden te creëren en mogelijkheden voor duurzame energieproductie te onderzoeken.

Wij hebben voor hen een workshop begeleid en een inspiratieboekje gemaakt, om de bewoners te ondersteunen bij het ontwikkelen van ideeën voor het versterken van de groenblauwe structuren in hun buurt, voor een beter leefkwaliteit, voor een betere sponswerking, om hittestress te beperken, voorrang te geven aan duurzame mobiliteit, ontmoetings- en speelmogelijkheden te creëren en mogelijkheden voor duurzame energieproductie te onderzoeken.

De bewoners zien dit als een pilot voor hun wijk die niet alleen voor de stad Amsterdam waardevol kan zijn maar ook voor andere steden. Dit project is gefinancierd door Gemeente Amsterdam.