Toetsingskader Roosendaal Natuurstad

Wij mochten voor “Roosendaal Natuurstad” een toetsingskader ontwikkelen voor de herinrichting van de straten van Roosendaal. “Roosendaal Natuurstad” is een integrale benadering gericht op meer groen, klimaatadaptatie, vergroten biodiversiteit en meer leefkwaliteit in Roosendaal.

Roosendaal werkt aan een groener, klimaatbestendiger en aantrekkelijkere stad. Roosendaal wil tot en met 2030 15% meer groen realiseren in de stad. Om dat te bereiken wordt binnen het reguliere onderhoudswerk naar meekoppelkansen gezocht.

Wij hebben samen met de gemeente Roosendaal een toetsingskader ontwikkeld voor de openbare ruimte. Per straattype hebben we verbetermogelijkheden gevisualiseerd, een puntensysteem bedacht en een aanpak voor toekomstig beheer en herstructurering ontwikkeld.

Het doel van het toetsingskader is om bij iedere herinrichting alle aspecten mee ten nemen en te zorgen dat de nieuwe aanpak toetsbaar wordt.

Het toetsingskader bevat een stappenplan voor het klimaatadaptief en biodivers inrichten van een straat, een set maatregelen en een puntensysteem voor het waarderen van de verschillende maatregelen.

Voor een aantal straattypen is bepaald hoeveel punten er gescoord moeten worden. Daarnaast is er per deel van de stad aangegeven of er op een specifiek thema nog extra punten moeten worden behaald. Door verschillende maatregelen toe te passen in het ontwerp worden op de verschillende thema’s punten gescoord. Uiteindelijk worden de straaten van Roosendaal groener, aantrekkelijker en toekomstbestendig en ondersteunen zo het concept van “Roosendaal Natuurstad”!

Inmiddels wordt het toetsingskader ingezet bij alle beheers- en herinrichtingsopgaven.

Het toetsingskader is in lage resolutie te downloaden.