Quickscan IJsselstein

In opdracht van Heembouw architecten hebben wij een Quickscan uitgevoerd op het gebied van klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen ten bate van het renovatieproject Complex 1013 in IJsselstein. Met deze Quickscan dragen wij ideeën aan die passen binnen de mogelijkheden van de verdere planuitwerking. Het gebied biedt veel kansen en is uitermate geschikt voor een klimaatadaptieve en natuurinclusieve herinrichting van de buitenruimte. Uiteraard vragen alle ideeën een verdere uitwerking en inpassing in het toekomstige ontwerp.

Binnen het renovatieproject wordt het dak geïsoleerd, worden de regenpijpen vernieuwd en een overstek gerealiseerd. Het isoleren van het dak en het vervangen van de regenpijpen biedt kansen om het dak te voorzien van een lichtgewicht sedumkruidendak. Ook kan er bij het aanbrengen van de isolatie en vervangen van de regenpijpen voor gezorgd worden dat het afschot richting groengebied gaat en de regenpijpen aan de kant van de groengebieden aangebracht worden. Dat maakt het makkelijker om het regenwater in het groengebied tijdelijk te bergen en vertraagd af te voeren.

De omgeving van de bouwblokken biedt veel kansen voor een klimaatadaptieve en natuurinclusieve herinrichting. De meerlaagse bouwblokken grenzen aan één kant aan een vrij groene omgeving omsloten door oppervlaktewater. Dit biedt de mogelijkheid om het overtollige regenwater van de (groene) daken via buffers in de groengebieden aan te sluiten op het oppervlaktewater zodat een regenwaterriool overbodig wordt. Ook het regenwater dat op de verharding valt, kan zo veel mogelijk naar de groengebieden afvloeien.

De groengebieden bieden voldoende ruimte om coolspots en groene speelmogelijkheden te realiseren. Verder kan de biodiversiteit ervan versterkt worden door het aanleggen van groene oevers en het kiezen voor een beplanting die schuil-, broed- en foerageermogelijkheden biedt. Aan de bouwblokken zelf kunnen groene gevels, nestkasten en voorzieningen voor insecten aangebracht worden.