Duurzame langetermijnvisie voor de Neherkade, Den Haag

Welke maatregelen kunnen de leefkwaliteit, de ecologische waarde en de duurzaamheid verbeteren? Deze ideeënschets geeft antwoord.

Voor de gemeente Den Haag heeft atelier GROENBLAUW een adviesdocument ten bate van de MER Neherkade voor een duurzame lange termijnvisie opgesteld, met als titel “Duurzame langetermijnvisie voor het gebied rond de Neherkade als compensatie voor de aanleg van de nieuwe ringweg”

In deze beknopte ideeënschets is uitgegaan van een brede interpretatie van duurzaamheid. Duurzaamheid beslaat hier de thema’s leefkwaliteit, biodiversiteit, klimaatadaptatie en mitigatie.

Het herinrichten van de Neherkade heeft invloed op de leefkwaliteit van de mensen die aan deze weg wonen. In eerste instantie komt er meer verharding en meer verkeer. Ook al is de negatieve invloed hiervan beperkt, het is zaak en een uitdaging om deze grote ontwikkeling te koppelen aan mogelijke ingrepen die ook de leefkwaliteit, ecologische waarde en de duurzaamheid verbeteren. Als mensen duurzaamheid kunnen zien en voelen zullen ze ook eerder betrokken raken bij deze ambities.
Er zijn dus niet alleen effectbeperkende maatregelen gezocht, maar ook duidelijk verbeterende maatregelen. Dit gaat natuurlijk buiten het bestek van een MER maar zou in het algemeen belang wel uitgangspunt moeten zijn.

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Jaar: 2012