Marken boven water: deel 2

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord Holland, het waterschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Waterland hebben we de haalbaarheidsstudie ‘Waterveilig Wonen Marken’ uitgevoerd.

In deze haalbaarheidsstudie hebben we de principes van de traditionele Marken woningtypen: woningen op werven en woningen op palen vertaald naar onze tijd. Woningen die aansluiten qua esthetiek en materialisatie bij de historische woningen van Marken. De nieuwe Marker werf- en paalwoningen zijn energieneutraal, overstromingsbestendig en gedeeltelijk zelfvoorzienend. Uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat dit ook in onze tijd een haalbare typologie is die op veel plekken met verzakkende veengronden toegepast zou kunnen worden.