Bouwstenen voor duurzaam en klimaatbestendig bedrijventerrein

De gemeente Hilvarenbeek werkt aan het vergroenen en klimaatbestendig inrichten van het gemeentegebied. Een van de aandachtspunten is de bedrijventerreinen.

Op 18 november 2020 hebben we een klimaatatelier georganiseerd waarin we met verschillende vakdisciplines hebben onderzocht wat de mogelijkheden en wensen zijn met betrekking tot een klimaatbestendige, aantrekkelijke en groenere inrichting van de openbare ruimte en de bedrijfspercelen. Dit daaruit volgende inspiratieboekje biedt handvatten voor het Bedrijventerrein Bukkum.

De firma Pulskens was zo vriendelijk om hun bedrijfspand als casus ter beschikking te stellen om te verbeelden wat er mogelijk is op een bijna geheel bebouwd terrein.
Er zijn bouwstenen beschreven die de ondernemers kunnen toepassen op hun eigen terrein. In een matrix is te zien of de bouwstenen toepasbaar zijn in het openbaar gebied, de kavel of het gebouw.

Gezamenlijk zullen de aanpassingen leiden tot een veerkrachtiger en aantrekkelijker bedrijventerrein Bukkum.