Floriadeterrein, Almere

Hoe kun je het Floriadeterrein voor de Expo 2022 en de gebiedsontwikkeling erna klimaatbestendig inrichten?

Samen met het waterschap, het ingenieursbureau, de landschapsarchitect, de stedenbouwkundige en de beheerders heeft atelier GROENBLAUW gezamenlijk een integraal, duurzaam waterconcept voor het Floriadeterrein ontwikkeld.

 

Opdrachtgever: gemeente Almere
Jaar: 2016