Advies

Onze uitdaging in deze eeuw is om onze steden en onze planeet voor onszelf leefbaar, veilig, gezond en aantrekkelijk te houden. Door de klimaatverandering, de toenemende verstedelijking en het opraken van fossiele brandstoffen zullen de steden een transformatie moeten ondergaan van voornamelijk grondstoffen en levensmiddelen (in de letterlijke betekenis) consumerend naar zelf levensmiddelen producerend. Wij ontwerpen gebouwen en wijken die veerkrachtig zijn door in waterberging en waterrecycling te voorzien, oog te hebben voor meer biodiversiteit en leefkwaliteit. We zoeken naar decentrale bronnen voor energie en warmteopwekking.

Wij werken interdisciplinair en betrekken graag burgers en bewoners bij processen, alleen zo kunnen duurzame oplossingen ontstaan die ook stand houden.